en-USmk-MKsq-AL

“Како нова консултантска фирма, ние сакаме да бидеме различни.Ние го ставаме нашиот фокус на обезбедување на “по мерка направени”услуги за нашите клиенти”

“Нашиот бизнис модел на консултирање дава можности на сите страни. За клиентите – слобода во селектирање на консултантите и пристапот со надобар квалитет”

“Консултантите на СЕГ Холдинг се посветени, вредни и прилагодливи”

“Ние сме отворени за секој и секого на кој му е потребна поддршка во постигнување на развоj”

“Ние постојано ја прошируваме нашата група на професионални и независни консултанти”

Нов модел на консултирање

Кога ја започнавме нашата работа во 2014та, ние направивме напори да го земеме најдоброто од традиционалниот маркет на консултирање и надворешни консултанти со амбиција да развиеме нов, флексибилен модел на консултантски услуги.


Нашите услуги и што работиме ние

СЕГ Холдинг е фирма за менаџмент и консалтинг која работи со многу различни компании и организации, не само во Македонија, туку и во соседните држави, како Косово и Албанија.  

СЕГ Холдинг работи со клиенти на кои им е потребна нашата поддршка и експертиза со што им нудиме нов модел на консултирање со пристап “направен по мерка” и дизајниран според потребите на нашите клиенти. повеќе


Можности за консултанти

Нашите консултанти го даваат своето најдобро. За да се постигне ова, консултантите добиваат целосна техничка и административна поддршка, и се поттикнуваат да бидат независни и секогаш да се стремаат да изработат консултации “направени по мерка” за секој клиент и нивните потреби. Сите консултанти се подготвени за секој проект и ги поттикнуваме да размислуваат со отворен  ум, да применуваат софистицирани анализи, и да дозволат податоците да ги доведат нив и нивниот тим до идеи и решенија кои им нудат најголема корист на нашите клиенти.  

повеќе

Најнови вести

ПОВИК ЗА ПРАКСА ВО СЕГ ХОЛДИНГ - РАЗВОЈ НА БИЗНИСИ

За кого е наменета праксата?
Млади, мотивирани и амбициозни луѓе, со завршено високо образование, кои имаат одлично, практично, усно, пишано познавање на англискиот јазик потврдено со резултати од ТОЕФЛ или ИЕЛТС. Потребно е одлично познавање на Word и Excel како и основни вештини за истражување и storytelling. Познавање на други јазици и поседување возачка дозвола за Б-категорија е задолжително. Ако сте организирани, систематични, флексибилни, плус имате добри комуникациски вештини, позитивни сте, добро работите во тим и спремни сте да учите под притисок и да патувате низ земјата, ние би сакале да ви дадеме можност да го докажете својот потенцијал преку пракса (обука низ работа). По завршување на праксата, имате можност за вработување со делумно или полно работно време.

Опис на задачи
- Анализа, систематизација и обработка на податоци поврзани со повици за финансирање од Европска Унија, УСАИД и други донатори;
- Анализа на пристап на конкуренти и анализа на нови пазари;
- Поддршка при подготовка на пријави на повици на донатори за мобилизација на фондови;

- Поддршка во спроведување на истражувања и развој на нови услуги;

- Административна и логистичка поддршка за спроведување истражувања и организирање настани;
- Поддршка во промоција и продажба на советодавни услуги за подготовка на проекти. 

СЕГ Холдинг има дефинирано правилник/програма за пракса-обука низ работа, вклучувајќи и воведни инструкции и постојано менторство. Повеќе информации за СЕГ Холдинг има на: www.seg- holding.com 

Што ќе добие практикантот:
- Менторство при анализа, систематизација, изработка на пријави (концепти, апликации) и спроведување истражувања итн.;
- Можност за бесплатно учество на обуки за мобилизација на фондови, спроведување проекти и слично;
- Пренесување на знаење од страна на нашите консултанти;
- Покриени трошоци за превоз и храна за времетраење на праксата;
- Професионална и пријатна работна атмосфера, во самиот центар на Скопје. 

Времетрање на праксата:
До 3 месеци започнувајќи од 15 јануари до 13 април 2018 година.
Како да аплицирам?
Испратете го своето CV (со телефонски контакт), кратко писмо за изразување интерес и задолжително скенирани потврди од тестовите на англиски јазик не постари од 3 години, на следната адреса: contact@seg-holding.com, со назнака „Пријава за пракса – развој на бизнис“, најдоцна до 11 јануари 2018 г., до 23:59 часот. Само селектираните кандидати ќе бидат повикани на интервју.

повеќе

Општествена одговорностШто е општествена одговорност? Да се
биде општествено одговорен значи дека луѓето и организациите мора да се однесуваат етички и со сензибилитет спрема општествените, културните и економските прашања како и прашањата поврзани со животната средина.

повеќе

Нашите клиентиРазновидноста е доста важна за нас. Ние, во СЕГ Холдинг работиме со голем број на различни компании и организации на кои им е потребна нашата поддршка и стручност за да можат да ги постигнат нивните цели за развој.повеќе

СЕГ Холдинг © 2014


Адреса: бул. Св. Климент Охридски бр.58б/2-4, Скопје

contact@seg-holding.com

         www.seg-holding.com