en-USmk-MKsq-AL

“Како нова консултантска фирма, ние сакаме да бидеме различни.Ние го ставаме нашиот фокус на обезбедување на “по мерка направени”услуги за нашите клиенти”

“Нашиот бизнис модел на консултирање дава можности на сите страни. За клиентите – слобода во селектирање на консултантите и пристапот со надобар квалитет”

“Консултантите на СЕГ Холдинг се посветени, вредни и прилагодливи”

“Ние сме отворени за секој и секого на кој му е потребна поддршка во постигнување на развоj”

“Ние постојано ја прошируваме нашата група на професионални и независни консултанти”

Нов модел на консултирање

Кога ја започнавме нашата работа во 2014та, ние направивме напори да го земеме најдоброто од традиционалниот маркет на консултирање и надворешни консултанти со амбиција да развиеме нов, флексибилен модел на консултантски услуги.


Нашите услуги и што работиме ние

СЕГ Холдинг е фирма за менаџмент и консалтинг која работи со многу различни компании и организации, не само во Македонија, туку и во соседните држави, како Косово и Албанија.  

СЕГ Холдинг работи со клиенти на кои им е потребна нашата поддршка и експертиза со што им нудиме нов модел на консултирање со пристап “направен по мерка” и дизајниран според потребите на нашите клиенти. повеќе


Можности за консултанти

Нашите консултанти го даваат своето најдобро. За да се постигне ова, консултантите добиваат целосна техничка и административна поддршка, и се поттикнуваат да бидат независни и секогаш да се стремаат да изработат консултации “направени по мерка” за секој клиент и нивните потреби. Сите консултанти се подготвени за секој проект и ги поттикнуваме да размислуваат со отворен  ум, да применуваат софистицирани анализи, и да дозволат податоците да ги доведат нив и нивниот тим до идеи и решенија кои им нудат најголема корист на нашите клиенти.  

повеќе

Најнови вести

ПОВИК ЗА ПРАКСА ВО СЕГ ХОЛДИНГ - АДМИНИСТРАТИВНО-ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА

СЕГ Холдинг консултантска куќа
СЕГ Холдинг е растечка консултантска куќа активна во Македонија, Косово, Албанија, Црна Гора и останатите земји од регионот. СЕГ Холдинг создаде нов модел на “направени по мерка” консултантски услуги преку посредување меѓу клиентите и најдобрите консултанти, постојано обезбедувајќи административна поддршка. Нашите проекти обезбедуваат квалитет во сите области, одржливост, постојано подобрување на постигнувањата и подобрување на организацијата. Во сите наши напори ние се грижиме за луѓето и околината во која што работиме.


повеќе

Општествена одговорностШто е општествена одговорност? Да се
биде општествено одговорен значи дека луѓето и организациите мора да се однесуваат етички и со сензибилитет спрема општествените, културните и економските прашања како и прашањата поврзани со животната средина.

повеќе

Нашите клиентиРазновидноста е доста важна за нас. Ние, во СЕГ Холдинг работиме со голем број на различни компании и организации на кои им е потребна нашата поддршка и стручност за да можат да ги постигнат нивните цели за развој.повеќе

СЕГ Холдинг © 2014


Адреса: бул. Св. Климент Охридски бр.58б/2-4, Скопје

contact@seg-holding.com

         www.seg-holding.com