en-USmk-MKsq-AL

“Како нова консултантска фирма, ние сакаме да бидеме различни.Ние го ставаме нашиот фокус на обезбедување на “по мерка направени”услуги за нашите клиенти”

“Нашиот бизнис модел на консултирање дава можности на сите страни. За клиентите – слобода во селектирање на консултантите и пристапот со надобар квалитет”

“Консултантите на СЕГ Холдинг се посветени, вредни и прилагодливи”

“Ние сме отворени за секој и секого на кој му е потребна поддршка во постигнување на развоj”

“Ние постојано ја прошируваме нашата група на професионални и независни консултанти”

ВЕСТИ


25 фев 2016

Помош на Платежната Агенција и МЗШВ за зајакнување на националните капацитети и поедноставување на процедурите за имплементација на мерките од ИПАРД Програмата и поголема искористеност на ЕУ фондовите

Помош на Платежната Агенција и МЗШВ за зајакнување на националните капацитети и поедноставување на процедурите за имплементација на мерките од ИПАРД Програмата и поголема искористеност на ЕУ фондовите
На ден 15.02.2016 година во просториите на ЕУ Инфо Центарот се одржа свечено отварање на твининг проектот “Понатамошно зајакнување на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој и подготовка за програмскиот период 2014- 2020“ финансиран од Европската унија во соработка со Агенцијата за претприемништво на Холандија, Агенцијата за земјоделски регистри и Земјоделскиот истражувачки центар на Естонија, како и Агенцијата за земјоделски пазари и рурален развој на Словенија.

 

0 Comments
RSS

СЕГ Холдинг © 2014

 

Адреса: бул. Св. Климент Охридски бр.58б/2-4, Скопје

contact@seg-holding.com

         www.seg-holding.com