en-USmk-MKsq-AL

“Како нова консултантска фирма, ние сакаме да бидеме различни.Ние го ставаме нашиот фокус на обезбедување на “по мерка направени”услуги за нашите клиенти”

“Нашиот бизнис модел на консултирање дава можности на сите страни. За клиентите – слобода во селектирање на консултантите и пристапот со надобар квалитет”

“Консултантите на СЕГ Холдинг се посветени, вредни и прилагодливи”

“Ние сме отворени за секој и секого на кој му е потребна поддршка во постигнување на развоj”

“Ние постојано ја прошируваме нашата група на професионални и независни консултанти”

ВЕСТИ


18 мај 2016

ПОТПИШАНИ ДОГОВОРИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА РЕГИОНИТЕ ВО 2016

ПОТПИШАНИ ДОГОВОРИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА РЕГИОНИТЕ ВО 2016

На 13.05.2016 се потпишаа Договорите за реализација на проектите за развој на регионите за 2016 година. Договорите ги потпишаа претставници од осумте плански региони со директорот на Бирото за регионален развој Џемаил Елмази.

0 Comments

18 мај 2016

ОРГАНИЗИРАНИ ФОКУС ГРУПИ ВО ГОСТИВАР, ВРАПЧИШТЕ, БРВЕНИЦА, КИЧЕВО И ПРИЛЕП ПО ПОВОД РАЗВОЈ НА СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА И ИЗРАБОТУВАЊЕ НА АКЦИОНИ ПЛАНОВИ НА ЛОКАЛНО НИВО

ОРГАНИЗИРАНИ ФОКУС ГРУПИ ВО ГОСТИВАР, ВРАПЧИШТЕ, БРВЕНИЦА, КИЧЕВО И ПРИЛЕП ПО ПОВОД РАЗВОЈ НА СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА И ИЗРАБОТУВАЊЕ НА АКЦИОНИ ПЛАНОВИ НА ЛОКАЛНО НИВО
Минатата недела во Гостивар, Врапчиште, Брвеница, Прилеп и Кичево, беа одржани фокус групи во заедничка соработка на СЕГ Холдинг со Асоцијација за Демократски Иницијативи-АДИ, во рамките на проектот: Локални партнери и социјална инклузија.  
0 Comments
RSS

СЕГ Холдинг © 2014

 

Адреса: бул. Св. Климент Охридски бр.58б/2-4, Скопје

contact@seg-holding.com

         www.seg-holding.com