en-USmk-MKsq-AL

“Како нова консултантска фирма, ние сакаме да бидеме различни.Ние го ставаме нашиот фокус на обезбедување на “по мерка направени”услуги за нашите клиенти”

“Нашиот бизнис модел на консултирање дава можности на сите страни. За клиентите – слобода во селектирање на консултантите и пристапот со надобар квалитет”

“Консултантите на СЕГ Холдинг се посветени, вредни и прилагодливи”

“Ние сме отворени за секој и секого на кој му е потребна поддршка во постигнување на развоj”

“Ние постојано ја прошируваме нашата група на професионални и независни консултанти”

ВЕСТИ


21 сеп 2015

Неформално образование за ХИВ превенција

Неформално образование за ХИВ превенција

СЕГ Холдинг потпиша договор со Здружение ХОПС – Опции за здрав живот, за подготовка на прирачник за неформално образование за ХИВ прeвенција, во склоп на проектот Прeвенција на ХИВ и употреба на дроги помеѓу граѓаните од пограничните области, којшто е поддржан од ЕУ и кој го спроведува Здружение ХОПС. 

0 Comments
RSS

СЕГ Холдинг © 2014

 

Адреса: бул. Св. Климент Охридски бр.58б/2-4, Скопје

contact@seg-holding.com

         www.seg-holding.com