en-USmk-MKsq-AL

“Како нова консултантска фирма, ние сакаме да бидеме различни.Ние го ставаме нашиот фокус на обезбедување на “по мерка направени”услуги за нашите клиенти”

“Нашиот бизнис модел на консултирање дава можности на сите страни. За клиентите – слобода во селектирање на консултантите и пристапот со надобар квалитет”

“Консултантите на СЕГ Холдинг се посветени, вредни и прилагодливи”

“Ние сме отворени за секој и секого на кој му е потребна поддршка во постигнување на развоj”

“Ние постојано ја прошируваме нашата група на професионални и независни консултанти”

ВЕСТИ


1 јан 2018

ПОВИК ЗА ПРАКСА ВО СЕГ ХОЛДИНГ - СОРАБОТНИК ЗА ПРОЕКТИ

За кого е наменета праксата?
Млади, мотивирани и амбициозни луѓе со завршено високо образование кои имаат познавање од областа на комуникации / односи со јавност / социјални медиуми / брендирање, и кои се спремни да му помогнат на СЕГ Холдинг во промоција на своите услуги. Бараме практикант кој е посветен и спремен напорно да работи, има до или пост дипломски студии од релеватното подрачје.

Предност ќе се даде на кандидат со практично искуство, кој одлично владее со англискиот јазик и менаџирање на социјални медиуми.
0 Comments

8 мај 2017

АФПЗРР: објавен јавен повик за доставување на барања за користење на средствата од ИПАРД Програмата 2014-2020

Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој (АФПЗРР) на 24.04.2017 година објави Јавен повик бр. 02/2017 за доставувања на барања за користење на средствата од ИПАРД Програмата 2014-2020.

0 Comments

21 фев 2017

Организирана втора обука за зајакнување на капацитетите на граѓанските организации

Организирана втора обука за зајакнување на капацитетите на граѓанските организации

 Во периодот од 16-ти до 17-ти февруари се одржа втората обука за зајакнување на капацитетите на граѓанските организации кои спроведуваат проекти финансирани во рамки на проектот "Истражувачко новинарство чувар на демократијата и човековите права". 

0 Comments

13 фев 2017

Комерцијална Банка- Нови Финансиски производи

Комерцијална Банка- Нови Финансиски производи
Комерцијална банка АД Скопје во соработка со УСАИД воведе нова кредитна линија наменета за микро, мали и средни приватни друштва, задруги и фарми во Македонија и за инвестиции во земјоделството.
0 Comments

10 фев 2017

Организирана обука за стратегиско планирање

Организирана обука за стратегиско планирање

Во периодот од 30-31 јануари 2017 година, СЕГ Холдинг во соработка со Центар за управување со промени - ЦУП и Институт за човекови права ИЧП, организираше обука за стратегистко планирање на работата на граѓанските организации кои спроведуваат проекти финансирани во рамки на проектот Истражувачко новинарство чувар на демократијата и човековите права.  

0 Comments
RSS
123456789

СЕГ Холдинг © 2014

 

Адреса: бул. Св. Климент Охридски бр.58б/2-4, Скопје

contact@seg-holding.com

         www.seg-holding.com