en-USmk-MKsq-AL

“Како нова консултантска фирма, ние сакаме да бидеме различни.Ние го ставаме нашиот фокус на обезбедување на “по мерка направени”услуги за нашите клиенти”

“Нашиот бизнис модел на консултирање дава можности на сите страни. За клиентите – слобода во селектирање на консултантите и пристапот со надобар квалитет”

“Консултантите на СЕГ Холдинг се посветени, вредни и прилагодливи”

“Ние сме отворени за секој и секого на кој му е потребна поддршка во постигнување на развоj”

“Ние постојано ја прошируваме нашата група на професионални и независни консултанти”

ВЕСТИ


25 дек 2015

МБПР: Финансиски производи

МБПР: Финансиски производи
Македонската банка за поддршка на развојот има основна задача да го промовира извозот, преку негово кредитирање и други форми на поддршка, како и да обезбеди поддршка за развојот на малите и средни претпријатија преку одобрување на инвестициски кредити. 
0 Comments

18 дек 2015

Јавен повик: Финансирање на занаетчии

Јавен повик: Финансирање на занаетчии
Општина Гази Баба во партнерство со Занаетчиска Комора Скопје објавува јавен повик за прибирање на барања за користење на средства од Буџетот на Општина Гази Баба за 2015 година за финансиска поддршка на занаетчии и вршители на занаетчиска дејност. 
0 Comments

17 дек 2015

Јавен повик: Субвенции за уредување на излозите и рекламите во Стара Скопска Чаршија

Јавен повик: Субвенции за уредување на излозите и рекламите во Стара Скопска Чаршија
Министерството за економија на Република Македонија објавува јавен повик за субвенции за уредување на излозите и рекламите во Стара Скопска Чаршија. Право на учество на јавниот повик имаат сите правни и физички лица кои поседуваат дуќани во БЛОК 3.2 ДУП во Стара Скопска Чаршија. 
0 Comments

4 дек 2015

Комерцијална Банка: Кредити од средствата на Земјоделскиот кредитен дисконтен фонд (ЗКДФ) - проект за финансиски услуги во земјоделството

Комерцијална Банка: Кредити од средствата на Земјоделскиот кредитен дисконтен фонд (ЗКДФ) - проект за финансиски услуги во земјоделството
Комерцијална Банка ја претставува кредитната линија од Земјоделскиот кредитен дисконтен фонд (ЗКДФ) за финансирање во земјоделството. Оваа кредитна линија е наменета за носители на земјоделски стопанства кои имаат поднесено барања за упис во Единствениот регистар на земјоделски стопанства и мали и средни претпријатија. 
0 Comments

1 дек 2015

СЕГ ХОЛДИНГ: Промоција на 5то издание на каталогот ТОП 100

СЕГ ХОЛДИНГ: Промоција на 5то издание на каталогот ТОП 100
По повод промоцијата на петтото издание на Каталогот ТОП 100 за најголемите, најмоќните и најуспешните членки компании на Стопанската Комора на Северозападна Македонија, СЕГ Холдинг учествуваше на оваа манифестација како еден од спонзорите. СЕГ Холдинг има блиска соработка со СКСЗМ која оваа година заокружува 10 години од основањето, обезбедувајќи постојана поддршка за домашните компании и подобрување на бизнис опкружувањето во целина. 
0 Comments
RSS
123456789

СЕГ Холдинг © 2014

 

Адреса: бул. Св. Климент Охридски бр.58б/2-4, Скопје

contact@seg-holding.com

         www.seg-holding.com