en-USmk-MKsq-AL

“Како нова консултантска фирма, ние сакаме да бидеме различни.Ние го ставаме нашиот фокус на обезбедување на “по мерка направени”услуги за нашите клиенти”

“Нашиот бизнис модел на консултирање дава можности на сите страни. За клиентите – слобода во селектирање на консултантите и пристапот со надобар квалитет”

“Консултантите на СЕГ Холдинг се посветени, вредни и прилагодливи”

“Ние сме отворени за секој и секого на кој му е потребна поддршка во постигнување на развоj”

“Ние постојано ја прошируваме нашата група на професионални и независни консултанти”

ВЕСТИ


1 дек 2015

СЕГ ХОЛДИНГ: Промоција на 5то издание на каталогот ТОП 100

СЕГ ХОЛДИНГ: Промоција на 5то издание на каталогот ТОП 100
По повод промоцијата на петтото издание на Каталогот ТОП 100 за најголемите, најмоќните и најуспешните членки компании на Стопанската Комора на Северозападна Македонија, СЕГ Холдинг учествуваше на оваа манифестација како еден од спонзорите. СЕГ Холдинг има блиска соработка со СКСЗМ која оваа година заокружува 10 години од основањето, обезбедувајќи постојана поддршка за домашните компании и подобрување на бизнис опкружувањето во целина. 
0 Comments

16 ное 2015

Програма за развој и иновации за земјите од Западен Балкан

Програма за развој и иновации за земјите од Западен Балкан
Програмата за развој и иновации за земјите од Западен Балкан е нова програма чија цел е да се подобри пристапот до финансии за малите и средните претпријатија во Западен Балкан, со што се помага да се развие регионалниот маркет и да се подобри пристапот до финансии за малите и средните претпријатија преку финансиски инструменти. 
0 Comments

11 ное 2015

TAIEX работилница за КОСМЕ 2014-2020 и ден за пристап до финансии

TAIEX работилница за КОСМЕ 2014-2020 и ден за пристап до финансии
Денес и вчера  се оддржа TAIEX работилница за КОСМЕ 2014-2020 и ден за пристап до финансии на која присуствуваше СЕГ Холдинг, претставувана од страна на извршниот директор Глигор Михаиловски. Оваа работилница е организирана од страна на Европската унија во соработка со Министерството за економија на Република Македонија.  
0 Comments

9 окт 2015

ОРГАНИЗИРАНА РАБОТИЛНИЦА ВО О. ЖЕЛИНО ПО ПОВОД ИЗРАБОТКА НА ПРЕДЛОГ СТРАТЕГИЈА ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА О. ЖЕЛИНО

ОРГАНИЗИРАНА РАБОТИЛНИЦА ВО О. ЖЕЛИНО ПО ПОВОД ИЗРАБОТКА НА ПРЕДЛОГ СТРАТЕГИЈА ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА О. ЖЕЛИНО
На 6 октомври, 2015 година, СЕГ Холдинг организираше работилница во заедничка соработка со о. Желино, оддржана во просториите на општина Желино. На оваа презентација присуствуваа претставници од локалната самоуправа. 
0 Comments

21 сеп 2015

Неформално образование за ХИВ превенција

Неформално образование за ХИВ превенција

СЕГ Холдинг потпиша договор со Здружение ХОПС – Опции за здрав живот, за подготовка на прирачник за неформално образование за ХИВ прeвенција, во склоп на проектот Прeвенција на ХИВ и употреба на дроги помеѓу граѓаните од пограничните области, којшто е поддржан од ЕУ и кој го спроведува Здружение ХОПС. 

0 Comments
RSS
123456789

СЕГ Холдинг © 2014

 

Адреса: бул. Св. Климент Охридски бр.58б/2-4, Скопје

contact@seg-holding.com

         www.seg-holding.com