en-USmk-MKsq-AL

“Како нова консултантска фирма, ние сакаме да бидеме различни.Ние го ставаме нашиот фокус на обезбедување на “по мерка направени”услуги за нашите клиенти”

“Нашиот бизнис модел на консултирање дава можности на сите страни. За клиентите – слобода во селектирање на консултантите и пристапот со надобар квалитет”

“Консултантите на СЕГ Холдинг се посветени, вредни и прилагодливи”

“Ние сме отворени за секој и секого на кој му е потребна поддршка во постигнување на развоj”

“Ние постојано ја прошируваме нашата група на професионални и независни консултанти”

Можности за консултанти


Нашите консултанти го даваат своето најдобро. За да се постигне ова, консултантите добиваат целосна техничка и административна поддршка, и се поттикнуваат да бидат независни и секогаш да се стремаат да изработат консултации “направени по мерка” за секој клиент и нивните потреби. Сите консултанти се подготвени за секој проект и ги поттикнуваме да размислуваат со отворен  ум, да применуваат софистицирани анализи, и да дозволат податоците да ги доведат нив и нивниот тим до идеи и решенија кои им нудат најголема корист за нашите клиенти. 


Кариерата во СЕГ Холдинг вклучува изложеност на широк спектар на индустрии, и можности за да се обезбедат стратешки, оперативни и организациски консултантски услуги за голем број на компании и организации во Македонија и околните земји. Работењето во СЕГ Холдинг исто така значи и работење заедно со најбистрите луѓе и луѓе кои имаат високи постигнувања, за да им помогнеме на нашите клиенти да ги постават тешките прашања и да се донесат одлуки – заедно со нас. 

Ние ги прибираме најдобрите и најбистрите – со што им даваме можности да работат со исклучителни луѓе и водечки компании и организации.     


СЕГ Холдинг © 2014

 

Адреса: бул. Св. Климент Охридски бр.58б/2-4, Скопје

contact@seg-holding.com

         www.seg-holding.com