en-USmk-MKsq-AL

“Како нова консултантска фирма, ние сакаме да бидеме различни.Ние го ставаме нашиот фокус на обезбедување на “по мерка направени”услуги за нашите клиенти”

“Нашиот бизнис модел на консултирање дава можности на сите страни. За клиентите – слобода во селектирање на консултантите и пристапот со надобар квалитет”

“Консултантите на СЕГ Холдинг се посветени, вредни и прилагодливи”

“Ние сме отворени за секој и секого на кој му е потребна поддршка во постигнување на развоj”

“Ние постојано ја прошируваме нашата група на професионални и независни консултанти”

Општествена Одговорност


Што е општествена одговорност? Да се биде општествено одговорен значи дека луѓето и организациите мора да се однесуваат етички и со сензибилитет спрема општествените, културните и економските прашања како и прашањата поврзани со животната средина. Стремежот кон општествена одговорност им помага на индивидуалците, организациите и владите да направат позитивно влианије на развојот, бизнисот и општеството со позитивно остварување на крајните резултати. 

Развивање на нашата улога како граѓанин

Како фирма којa дава услуги на компании во Македонија, Косово и Албанија, водиме грижа за улогата која ја играме во инвестирање и развој на локалните заедници. А и како вработувач, исто тако внимаваме и на важноста за поставување на општествено одговорни внатрешни политики и цели.

Општествени проблематики

Преку нашата консултантска експертиза и предлози, СЕГ Холдинг ќе може да создаде големо социјално влијание како и да направи позитивни промени. Дел од нашите клиенти постојано работат на проекти кои имаат големи позитивни промени врз секојдневието на луѓето. Ние исто така работиме и со владини и невладини организации се со цел да им помогнеме да ја подобрат вредноста на секој објект и институција.   

СЕГ Холдинг © 2014

 

Адреса: бул. Св. Климент Охридски бр.58б/2-4, Скопје

contact@seg-holding.com

         www.seg-holding.com