en-USmk-MKsq-AL

“Како нова консултантска фирма, ние сакаме да бидеме различни.Ние го ставаме нашиот фокус на обезбедување на “по мерка направени”услуги за нашите клиенти”

“Нашиот бизнис модел на консултирање дава можности на сите страни. За клиентите – слобода во селектирање на консултантите и пристапот со надобар квалитет”

“Консултантите на СЕГ Холдинг се посветени, вредни и прилагодливи”

“Ние сме отворени за секој и секого на кој му е потребна поддршка во постигнување на развоj”

“Ние постојано ја прошируваме нашата група на професионални и независни консултанти”

КЛИЕНТИ

Клиенти

Нашите клиенти ги вклучуваат бизнис секторот, граѓанскиот сектор, централна и локална самоуправа, јавни претпријатија, неформални иницијативи. Ние сме отворени за секој и секого на кого му е потребна поддршка за постигнување на целта за развој, а во меѓувреме се однесува одговорно спрема човечките ресурси и околината во која што работат.

Сектори

- Економски сектор

- Маркет, конкурентност и регулатива

- Економска интеграција и создавање на политики

- Соработка за развој

- Трговија, индустрија (домашни и странски) инвестиции

- Истражувања, иновации и претприемништво

- Одржлив развој, општествена одговорност на претпријатија

- Социјален сектор

- Мултикултурна соработка, зајакнување на заедниците и меѓуетничка соработка

- Млади и образование

- Социјално претприемништво

- Зајакнување на пазарот на трудот

- Социјално вклучување и вработување

- Социјално општество

- Интернационален развој

Географски опсег

СЕГ Холдинг работи во Македонија, Косово, Албанија и доколку е потребно и во други земји во регионот и пошироко.

Работата со нас

Сите наши клиенти го ценат фактот што ние внимателно ги слушаме нивните потреби и токму поради тоа ние имаме голем број на консултанти кои ни се на располагање и работиме во многу различни сектори, многу лесно може да најдеме пристап по мерка со кој ќе ги задоволиме нивните потреби. Нашите клиенти го ценат нашиот прагматизам и нашата целосна посветеност во обезбедувањето на вредност за нив.

Изјави на клиентите на СЕГ Холдинг 

„Нема никаков аргумент, како е кажано  – така е сторено. Токму поради нивната поддршка успеавме да спроведеме одличен проект за реновирањето на мојата кланица. Сега мојата кланица е меѓу најдобрите во Косово по удел на пазарот и профит.“

„Јас бев особено задоволен од пристапот по мерка, имавме можност да избереме консултант кој што им одговара на нашите потреби, а во исто време добивме и редовни совети од луѓето на СЕГ Холдинг. Со нивната поддршка и поддршката од консултантот ние го одбравме најдоброто решение за спроведување на ЕУ проектот и во исто време добивме и совети. 

„Ги слушнавме на една обука, и потоа одлучивме дека сакаме дополнителни обуки направени по мерка токму од нив. Обучувачите беа доста флексибилни и обуките беа токму такви какви што ни требаа.” 

СЕГ Холдинг © 2014

 

Адреса: ул. бул. Св. Климент Охридски бр.58б/2-4, Скопје

contact@seg-holding.com

         www.seg-holding.com