en-USmk-MKsq-AL

“Како нова консултантска фирма, ние сакаме да бидеме различни.Ние го ставаме нашиот фокус на обезбедување на “по мерка направени”услуги за нашите клиенти”

“Нашиот бизнис модел на консултирање дава можности на сите страни. За клиентите – слобода во селектирање на консултантите и пристапот со надобар квалитет”

“Консултантите на СЕГ Холдинг се посветени, вредни и прилагодливи”

“Ние сме отворени за секој и секого на кој му е потребна поддршка во постигнување на развоj”

“Ние постојано ја прошируваме нашата група на професионални и независни консултанти”

КОНТАКТ

СЕГ Холдинг 

 АДРЕСА

бул. Св.Климент Охридски 58б/2-4, 1000, Скопје, Македонија

 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН

Тел. : +389 71 389 230
         : +389 70 254 390

 Е-МАИЛ АДРЕСА

contact@seg-holding.com

 ВЕБСТРАНА

www.seg-holding.com

СЕГ Холдинг © 2014


Адреса: бул. Св. Климент Охридски 58б/2-4, 1000, Скопје

contact@seg-holding.com

         www.seg-holding.com