en-USmk-MKsq-AL

“Како нова консултантска фирма, ние сакаме да бидеме различни.Ние го ставаме нашиот фокус на обезбедување на “по мерка направени”услуги за нашите клиенти”

“Нашиот бизнис модел на консултирање дава можности на сите страни. За клиентите – слобода во селектирање на консултантите и пристапот со надобар квалитет”

“Консултантите на СЕГ Холдинг се посветени, вредни и прилагодливи”

“Ние сме отворени за секој и секого на кој му е потребна поддршка во постигнување на развоj”

“Ние постојано ја прошируваме нашата група на професионални и независни консултанти”

ТИМ

 

 

Глигор Михаиловски

Извршен Директор

г. Глигор Михаиловски е извршен директор на СЕГ Холдинг. Има повеќе од 10 години релевантно професионално искуство во развој, подготовка, аплицирање и менаџирање на проекти во областа на градење на капацитети на стопански комори, претприемништво и теми за граѓанско општество во Македонија, Косово и Албанија со фокус на ранливи групи. Областите на експертиза на г. Михаиловски вклучуваат консалтинг и управување со проектен циклус поврзано со претприемништво, развој на бизниси, неформална економија, менаџмент на партнерства на повеќе заинтересирани страни, жени и социјално претприемништво како и експертиза за граѓанско општество.   


Марија Биковска

Административен асистент

 


 

СЕГ Холдинг © 2014

 

Адреса: бул. Св. Климент Охридски бр.58б/2-4, Скопје

contact@seg-holding.com

         www.seg-holding.com