en-USmk-MKsq-AL

“As a new consulting firm, we set out to be different. We put our focus on securing tailor made consulting services for our clients”

“Our business model of consultancy gives opportunities to every side. For the clients – freedom to choose consultants and approaches of best quality”

“The consultants of SEG Holding are dedicated, diligent and adaptable”.

“We are continuously expanding our group of professionals and independent consultants”

“We are open to anyone and everyone who needs support in achieving their goal for development”

Consulting redefined

When we began operations in 2014 we endeavored to take the finest from the traditional market of consultancy and external consultants with the ambition to evolve a new, flexible model of consulting services.


Our services & what we do

SEG Holding is a management and consultancy firm which works with many different companies and organizations, not just in Macedonia, but in the neighboring countries as well, such as Kosovo, Albania and Serbia. 
SEG Holding seeks to work with clients who need our support and expertise by offering them a new consultancy model with “tailor-made” approach designed after the client’s needs. 


CLICK HERE


Possibilities for consultants

Our consultants give their best. In order to achieve this, consultants get full technical and administrative support, and are encouraged to be independent and always strive to achieve a tailor-made consultancy for every client and their needs. All consultants are prepared for each project and encouraged to keep an open mind, apply sophisticated analysis, and let the data lead them and their teams to the insights and solutions that offer the greatest benefit for our clients. 

CLICK HERE

Latest news

ПОВИК ЗА ПРАКСА ВО СЕГ ХОЛДИНГ - РАЗВОЈ НА БИЗНИСИ

За кого е наменета праксата?
Млади, мотивирани и амбициозни луѓе, со завршено високо образование, кои имаат одлично, практично, усно, пишано познавање на англискиот јазик потврдено со резултати од ТОЕФЛ или ИЕЛТС. Потребно е одлично познавање на Word и Excel како и основни вештини за истражување и storytelling. Познавање на други јазици и поседување возачка дозвола за Б-категорија е задолжително. Ако сте организирани, систематични, флексибилни, плус имате добри комуникациски вештини, позитивни сте, добро работите во тим и спремни сте да учите под притисок и да патувате низ земјата, ние би сакале да ви дадеме можност да го докажете својот потенцијал преку пракса (обука низ работа). По завршување на праксата, имате можност за вработување со делумно или полно работно време.

Опис на задачи
- Анализа, систематизација и обработка на податоци поврзани со повици за финансирање од Европска Унија, УСАИД и други донатори;
- Анализа на пристап на конкуренти и анализа на нови пазари;
- Поддршка при подготовка на пријави на повици на донатори за мобилизација на фондови;

- Поддршка во спроведување на истражувања и развој на нови услуги;

- Административна и логистичка поддршка за спроведување истражувања и организирање настани;
- Поддршка во промоција и продажба на советодавни услуги за подготовка на проекти. 

СЕГ Холдинг има дефинирано правилник/програма за пракса-обука низ работа, вклучувајќи и воведни инструкции и постојано менторство. Повеќе информации за СЕГ Холдинг има на: www.seg- holding.com 

Што ќе добие практикантот:
- Менторство при анализа, систематизација, изработка на пријави (концепти, апликации) и спроведување истражувања итн.;
- Можност за бесплатно учество на обуки за мобилизација на фондови, спроведување проекти и слично;
- Пренесување на знаење од страна на нашите консултанти;
- Покриени трошоци за превоз и храна за времетраење на праксата;
- Професионална и пријатна работна атмосфера, во самиот центар на Скопје. 

Времетрање на праксата:
До 3 месеци започнувајќи од 15 јануари до 13 април 2018 година.
Како да аплицирам?
Испратете го своето CV (со телефонски контакт), кратко писмо за изразување интерес и задолжително скенирани потврди од тестовите на англиски јазик не постари од 3 години, на следната адреса: contact@seg-holding.com, со назнака „Пријава за пракса – развој на бизнис“, најдоцна до 11 јануари 2018 г., до 23:59 часот. Само селектираните кандидати ќе бидат повикани на интервју.

CLICK HERE

Social ResponsibilityWhat is social responsibility? Being social responsible means that people and organizations must behave ethically and with sensitivity toward social, cultural, economic and environmental issues. Striving for social responsibility helps individuals, organizations and governments have a positive impact on development, business and society with positive contribution to bottom-line results

click here

Our Clients

Versatility is important to us. Here in SEG Holding we work with many different companies and organizations that need our support and expertise in order to achieve their goals for development. 

click here

SEG Holding © 2015

 

Address: Boul. Sv. Kliment Ohridski 58b/2-4, 1000, Skopje, Macedonia