en-USmk-MKsq-AL

“Si kompani e re për konsulencë, ne dëshirojmë të jemi ndryshe. Ne e vendosim fokusin tonë në sigurimin e shërbimeve “të bëra sipas masës” për klientët tanë”

“Modeli i biznesit tonë të konsultimit jep mundësi në të gjitha anët. Për klientët – liri në zgjedhjen e konsulentëve dhe qasja me kualitet më të mirë”

“Konsulentët e SEG Holding janë të përkushtuar, punëtorë dhe të përshtatshëm”

“Ne jemi të hapur për çdo kënd dhe secilit që i nevojitet mbështetje në arritjen e zhvillimit”

“Ne vazhdimisht e zgjerojmë grupin tonë të konsulentëve profesionistë dhe të pavarur”

MODEL I RI I KONSULTIMIT

Kur e filluam punën tonë në vitin 2014, ne bëmë përpjekje që ta marrim më të mirën nga tregu tradicional i konsultimit dhe konsulentëve të jashtëm me ambicie që të zhvillojmë model të ri, fleksibël të shërbimeve të konsulencës.


Shërbimet tona dhe çfarë punojmë ne

SEG Holding është firmë për menaxhment dhe konsulencë, që punon me shumë kompani dhe organizata të ndryshme, jo vetëm në Maqedoni, por edhe në shtetet fqinje, si në Kosovë dhe në Shqipëri.  

 

SEG Holding punon me klientë të cilëve u nevojitet mbështetja dhe ekspertiza jonë, me pka u ofrojmë model të ri të konsultimit, me qasje “të bërë sipas masës” dhe të dizajnuar sipas nevojave të klientëve tanë.më tepër


Mundësi për konsulentët


 
Konsulentët tanë e japin më të mirën nga vetja. Që të arrihet kjo, konsulentët fitojnë mbështetje të plotë teknike dhe administrative, dhe nxiten të jenë të pavarur dhe gjithmonë përpiqen të bëjnë konsultime “të bëra sipas masës” për çdo klient dhe nevojat e tyre. Të gjithë konsulentët janë përgatitur për çdo projekt dhe i nxitim që të mendojnë me mendje të hapur, të aplikojnë analiza të sofistikuara, dhe të lejojnë që të dhënat t’i sjellin deri te ata dhe ekipi i tyre deri te idetë dhe zgjidhjet që u ofrojnë dobi më të madhe për klientët tanë.

më tepër

Lajme dhe Ngjarje

Покана за учество на консултативен состанок со Град Скопје

Консултативен состанок со граѓанските организации на територија на град Скопје за изработка на Стратегија за соработка на Град Скопје со граѓанските организации со Акционен план (2019-2021).

më tepër

Përgjegjësia shoqëroreÇfarë është sipërmarrësia sociale? Të jesh i përgjegjshëm në shoqëri do të thotë njerëzit dhe organizatat duhet të sillen në mënyrë etike dhe me sensibilitet ndaj çështjeve shoqërore, kulturore dhe ekonomike, si dhe çështjet lidhur me mjedisin jetësor.


më tepër

Klientët tanë

Diveristeti është mjaft i rëndësishëm për ne. Ne, në SEG Holding punojmë me numër të madh të kompanive dhe organizatave të ndryshme, të cilave u nevojitet mbështetja dhe ekspertiza jonë që të mund t’i arrijnë qëllimet e tyre për zhvillim..më tepër

SEG Holding © 2014

 

Bul. Sv. Kliment Ohridski 58b / 2-4, 1000, Shkup, Maqedoni