en-USmk-MKsq-AL

“Si kompani e re për konsulencë, ne dëshirojmë të jemi ndryshe. Ne e vendosim fokusin tonë në sigurimin e shërbimeve “të bëra sipas masës” për klientët tanë”

“Modeli i biznesit tonë të konsultimit jep mundësi në të gjitha anët. Për klientët – liri në zgjedhjen e konsulentëve dhe qasja me kualitet më të mirë”

“Konsulentët e SEG Holding janë të përkushtuar, punëtorë dhe të përshtatshëm”

“Ne jemi të hapur për çdo kënd dhe secilit që i nevojitet mbështetje në arritjen e zhvillimit”

“Ne vazhdimisht e zgjerojmë grupin tonë të konsulentëve profesionistë dhe të pavarur”

KONTAKTI

SEG Holding

ADRESA

Boul. Sv. Kliment Ohridski 58b/2-4, 1000, Shkup, Macedonia

KONTAKT TELEFONI

Tel.: +389 71 389 230
       : +389 70 254 390

Е-MAIL ADRESA

contact@seg-holding.com

UEB FAQJA

www.seg-holding.com

SEG Holding © 2014


Boul. Sv. Kliment Ohridski 58b/2-4, 1000, Shkup, Macedonia