en-USmk-MKsq-AL

“Si kompani e re për konsulencë, ne dëshirojmë të jemi ndryshe. Ne e vendosim fokusin tonë në sigurimin e shërbimeve “të bëra sipas masës” për klientët tanë”

“Modeli i biznesit tonë të konsultimit jep mundësi në të gjitha anët. Për klientët – liri në zgjedhjen e konsulentëve dhe qasja me kualitet më të mirë”

“Konsulentët e SEG Holding janë të përkushtuar, punëtorë dhe të përshtatshëm”

“Ne jemi të hapur për çdo kënd dhe secilit që i nevojitet mbështetje në arritjen e zhvillimit”

“Ne vazhdimisht e zgjerojmë grupin tonë të konsulentëve profesionistë dhe të pavarur”

NA BASHKËNGJITNI


VAZHDIMISHT E ZGJEROJMË GRUPIN TONË TË PROFESIONISTËVE DHE KONSULENTËVE INDIVIDUAL

 

Edhe pse SEG Holding posedon ekspertizë të brendshme, ne bashkëpunojmë edhe me konsulentë të jashtëm. Të gjithë konsulentët kanë përvojë dhe referenca për punën  e tyre në ndonjë sektor të caktuar. Të gjithë nga ata duhet të posedojnë përvojë praktike në industri të caktuar. Ata janë të përkushtuar, të vlefshëm dhe të përshtatshëm. 

Që të mund të punoni me ne, duhet të posedoni cilësi, të jeni të përkushtuar në punën e tyre, të kapshëm për klientin në cilëndo kohë dhe të jeni të sinqertë me të gjitha palët e kyçura. Nga ana tjetër, do ta mbani pavarësinë tuaj, ndërsa gjithashtu do të fitoni edhe mbështetje të plotë administrative dhe strategjike për ofrimin e shërbimit. Me SEG Holding do të fitoni mundësi që të jeni pjesë e ekipit modern, multi-kulturor me integritet dhe cilësi të lartë. 

Konsultimi i pavarur me SEG Holding i përmbahet zgjedhjes, fleksibilitetit dhe kontrollit që e fitoni si bashkëpunëtor me honorar me aspektet më të mira nga konsultimi tradicional: punë e shkëlqyeshme dhe sfiduese, për klientë kulmor dhe puna me kolegë të pabesueshëm.

Ne punojmë më së shumti në Republikën e Maqedonisë dhe shtetet fqinje si Kosova dhe Shqipëria. Nëse dëshironi ta zbuloni konsultimin e pavarur me SEG Holding, na dërgoni CV tuaj dhe përshkrim të shkurtër të pozitës suaj momentale dhe ambicieve në: contact@seg-holding.comVAZHDIMISHT PËRPIQEMI DREJT ZGJERIMIT DHE ZHVILLIMIT TË KOMPANISË SONË, KLIENTËVE TANË DHE KONSULENTËVE TANË

   

Kandidatët e zgjedhur duhet të kenë studime të përfunduara në fakultet ose studime në master. Ata gjithashtu duhet të

:


·         Jenë të përkushtuar dhe të kenë dëshirë të investojnë në karrierën e tyre

·         Kenë sukses të jashtëzakonshëm akademik dhe personal

·         Kenë vetëdije të vendosur në të kuptuarit se si punojnë bizneset

·         Kenë vetëbesim, krijues, praktik dhe të pavarur

·         Jenë të aftë t’i zgjedhin problemet në mënyrë thelbësore dhe praktike

·         Ndjehen të rehatshëm në grumbullimin e të dhënave kualitative dhe kuantitative

·         Tregojnë qëndrim lideri dhe të kënaqen në punën si pjesë e ekipit

 

Nëse dëshironi të kuptoni më shumë për mundësitë momentale në SEG Holding, na kontaktoni në:contact@seg-holding.com

SEG Holding © 2014

 

Bul. Sv. Kliment Ohridski 58b / 2-4, 1000, Shkup, Maqedoni