en-USmk-MKsq-AL

“Si kompani e re për konsulencë, ne dëshirojmë të jemi ndryshe. Ne e vendosim fokusin tonë në sigurimin e shërbimeve “të bëra sipas masës” për klientët tanë”

“Modeli i biznesit tonë të konsultimit jep mundësi në të gjitha anët. Për klientët – liri në zgjedhjen e konsulentëve dhe qasja me kualitet më të mirë”

“Konsulentët e SEG Holding janë të përkushtuar, punëtorë dhe të përshtatshëm”

“Ne jemi të hapur për çdo kënd dhe secilit që i nevojitet mbështetje në arritjen e zhvillimit”

“Ne vazhdimisht e zgjerojmë grupin tonë të konsulentëve profesionistë dhe të pavarur”

Klientët tanë

Diveristeti është mjaft i rëndësishëm për ne. Ne, në SEG Holding punojmë me numër të madh të kompanive dhe organizatave të ndryshme, të cilave u nevojitet mbështetja dhe ekspertiza jonë që të mund t’i arrijnë qëllimet e tyre për zhvillim..

Më poshtë janë prezantuar një pjesë e kompanive dhe organizatave me të cilat kishim privilegj të punojmë. 
 

SEG Holding © 2014

 

Bul. Sv. Kliment Ohridski 58b / 2-4, 1000, Shkup, Maqedoni