en-USmk-MKsq-AL

“Si kompani e re për konsulencë, ne dëshirojmë të jemi ndryshe. Ne e vendosim fokusin tonë në sigurimin e shërbimeve “të bëra sipas masës” për klientët tanë”

“Modeli i biznesit tonë të konsultimit jep mundësi në të gjitha anët. Për klientët – liri në zgjedhjen e konsulentëve dhe qasja me kualitet më të mirë”

“Konsulentët e SEG Holding janë të përkushtuar, punëtorë dhe të përshtatshëm”

“Ne jemi të hapur për çdo kënd dhe secilit që i nevojitet mbështetje në arritjen e zhvillimit”

“Ne vazhdimisht e zgjerojmë grupin tonë të konsulentëve profesionistë dhe të pavarur”

Shërbimet ton dhe çfarë punojmë neSEG Holding është firmë për menaxhment dhe konsulencë, që punon me shumë kompani dhe organizata të ndryshme, jo vetëm në Maqedoni, por edhe në shtetet fqinje, si në Kosovë dhe në Shqipëri.  

 

SEG Holding punon me klientë të cilëve u nevojitet mbështetja dhe ekspertiza jonë, me pka u ofrojmë model të ri të konsultimit, me qasje “të bërë sipas masës” dhe të dizajnuar sipas nevojave të klientëve tanë.

 

Selia jonë gjendet në Shkup, dhe konsulentët tanë punojnë natë e ditë që të mund t’i plotësojnë nevojat dhe kërkesat e klientëve tanë.

 

Kryesisht puna jonë përbëhet nga mobilizimi i fondeve, planifikimi strategjik dhe këshilla, trajnime dhe konsultime, hulumtime dhe analiza dhe facilitim.

Qëllimi ynë është t’i plotësojmë nevojat dhe pritjet e klientit që në të ardhmen ata do të ishin më shumë se të lumtur që punojnë përsëri me ne.

Konsulentët tanë të besueshëm japin stimul, mbështetje, si dhe zgjidhje  të cilat i ndihmojnë organizatës suaj që t’i arrijë qëllimet e vendosura. 


SEG Holding © 2014

 

Bul. Sv. Kliment Ohridski 58b / 2-4, 1000, Shkup, Maqedoni